CORONABOETE?
BETAAL NIET MAAR GA IN VERZET!

Maak nu je eigen verzetschrift. Ook geschikt voor een 'avondklokboete'!

Verzetschrift maken

HOE GA IK IN VERZET TEGEN MIJN BOETE?

Ik doe het zelf* met hulp van jullie slimme verzet-generator.

  • Professioneel
  • Slimme assistent
  • Direct beschikbaar (pdf)
  • Binnen 10 minuten geregeld

Ik doe het via een advocaat* van coronaboete.nu.

  • Professioneel en persoonlijk
  • Individueel advies
  • Directe ontvangstbevestiging
  • Inclusief politiedossier

ONZE DIENST

Snel verzetschrift

Snel

In 5 eenvoudige stappen en minder dan 10 minuten is jouw verzetschrift klaar om verzonden te worden. Je kunt je eigen verzetschrift downloaden én je krijgt een exemplaar in de mail met nadere instructies.

Professioneel verzetschrift

Professioneel

Onze generator geeft suggesties voor argumenten die jij kan gebruiken in jouw situatie. Je kunt deze argumenten uiteraard zelf toelichten. Ook vraag je automatisch je complete dossier op.

Professioneel verzetschrift

Voordelig

Last but not least: een uitstekende prijs. Voor veel mensen is de drempel om een advocaat in te schakelen hoog. De kosten kunnen (te) hoog zijn. Via ons platform is een lage prijs mogelijk. Nu tijdelijk extra voordelig!

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is een coronaboete?

Een ‘coronaboete’ is eigenlijk niets anders dan een ‘normale’ strafbeschikking. De strafbeschikking is een instrument waarmee het Openbaar Ministerie voor veel voorkomende strafbare feiten zelf een straf kan opleggen, zonder tussenkomst van de rechter. Het gaat dan om overtredingen en misdrijven waarvoor maximaal 6 jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd.

Bij overtredingen of misdrijven die gerelateerd zijn aan corona kun je dus ook een dergelijke strafbeschikking krijgen. In de meeste gevallen gaat het om overtreding van de zogenaamde noodverordeningen. Het meest bekend is de overtreding van de 1,5-meterregel. Op dit moment worden echter de meeste boetes opgelegd voor overtreding van de avondklok. Een ‘avondklokboete’ dus.

Heeft het zin om in verzet te gaan tegen een ‘coronaboete’?

Ja. In zijn algemeenheid blijkt uit onderzoek dat na het instellen van verzet tegen een strafbeschikking zeer vaak een sepot volgt of uiteindelijk een lagere sanctie wordt opgelegd.

Dat geldt nog sterker voor de zogenaamde ‘coronaboetes’. Bijna de helft van de coronaboetes is niet juist terwijl er relatief weinig bezwaar wordt gemaakt. Uit onderzoek blijkt dat in een groot deel van de gevallen waarin verzet wordt ingesteld een sepot volgt of alsnog een lagere sanctie wordt opgelegd. Zeker nu er rondom de ‘coronaboetes’ veel onduidelijkheden zijn is het zinvol en aan te raden om in verzet te gaan.

Heeft het zin om in verzet te gaan tegen een ‘avondklokboete’?

In heel Nederland geldt sinds 23 januari 2021 een avondklok. Van 21.00 uur ‘s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends moeten burgers binnenblijven. Het is verboden om zonder geldige reden op straat te zijn. Als je geen geldige reden hebt wordt een boete van €95,- opgelegd.

In eerste instantie leek verzet tegen een ‘avondklokboete’ minder kansrijk. Je kunt moeilijk zeggen dat het nog geen 21:00 uur was. Echter, in een procedure tussen Stichting Viruswaarheid en de Nederlandse Staat heeft de rechtbank Den Haag in een vonnis geoordeeld dat de wettelijke grondslag voor de avondklok niet deugt. De Staat kreeg daarom de opdracht om de avondklok te laten vervallen. Dat zou kunnen betekenen dat alle (!) boetes die zijn opgelegd voor overtreding van de avondklok vernietigd moeten worden. Inmiddels loopt deze zaak in hoger beroep en doet het Gerechtshof Den Haag naar verwachting op 26 februari 2021 uitspraak. Het is niet ondenkbaar dat het Gerechtshof de uitspraak van de rechtbank bekrachtigd. In dat geval is er een goede reden om alle tot nog toe opgelegde boetes te vernietigen.

Wat is een verzetschrift?

Een verzetschrift is feitelijk een brief waarin je aangeeft dat je het niet eens bent met de opgelegde strafbeschikking. Een verzetschrift moet binnen 14 dagen na ontvangst van de strafbeschikking zijn ingediend bij het Openbaar Ministerie. In het verzetschrift leg je uit waarom je het niet eens bent met de strafbeschikking. Veel mensen vinden dit ingewikkeld. Met onze ‘verzetschrift generator’ is dat heel eenvoudig. Wil je meer advies van één van onze advocaten dan is dat uiteraard ook mogelijk. Op basis van het verzetschrift zal de Officier van Justitie beslissen of de boete in stand moet blijven.

Waarom zijn jullie gestart met coronaboete.nu?

We zien dat dat duizenden burgers op onduidelijke gronden een ‘coronaboete’ of ‘avondklokboete’ opgelegd hebben gekregen. Er gaan vooralsnog echter weinig mensen in bezwaar of verzet. Het lijkt erop dat nu alleen de mondige of (financieel) draagkrachtige burgers de mogelijkheid kunnen benutten om (al dan niet met behulp van een advocaat) in verzet te gaan tegen een coronaboete. Het lijkt er sterk op dat vooral zwakkere en minder mondige burgers ten onrechte hun een boete (noodgedwongen) betalen én in oude gevallen ook nog eens aantekening op hun Justitiële Documentatie (strafblad) hebben opgelopen. Op deze wijze staat de rechtsstaat ernstig onder druk. Wij doen daarom een oproep aan het kabinet om alle boetes te seponeren en bieden iedereen een laagdrempelige mogelijkheid om in verzet te gaan.

Kan een minderjarige ook een ‘coronaboete’ krijgen?

Jazeker. Net als meerderjarigen kunnen minderjarigen vanaf 12 jaar vervolgd worden. Het uitvaardigen van een strafbeschikking is een vorm van vervolging door het Openbaar Ministerie. Ben je tussen de 12 en 18 jaar dan kun je dus ook een ‘coronaboete’ opgelegd krijgen. Minderjarigen onder de 12 jaar kunnen niet vervolgd worden. Aan hen kan dan ook geen ‘coronaboete’ of andere strafbeschikking worden opgelegd.

Heb ik een strafblad als ik een ‘coronaboete’ accepteer?

Tot 1 december 2020 was dit inderdaad het geval. De ‘coronaboete’ is een strafbeschikking die door het Openbaar Ministerie wordt opgelegd. Als je hiermee akkoord gaat en de strafbeschikking hebt betaald wordt dat vermeld op je Justitiële Documentatie. Acceptatie en betaling staat in feite gelijk aan een erkenning van schuld. Na acceptatie heb je met deze aantekening dus een strafblad, zoals dat in de volksmond wordt genoemd.

Vanaf 1 december 2020 is de situatie echter gewijzigd. Toen is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in werking getreden. De regelgeving is aangepast, zodat voorkomen kan worden dat overtreders van de coronamaatregelen de kans lopen ook nog op een later moment in hun leven geconfronteerd worden met de gevolgen van de boetes. Overtredingen van de coronamaatregelen zijn daarom geschrapt uit de justitiële documentatie (het strafblad). Het gaat onder andere om overtredingen van de veilige afstandsnorm (1,5 meter) en het groepsvormingsverbod, dit betreft artikel 443 Wetboek van Strafrecht.

Kan een ‘coronaboete’ of ‘avondklokboete’ gevolgen hebben voor een VOG?

Tot 1 december 2020 konden opgelegde coronaboetes inderdaad van invloed zijn op de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dat is echter veranderd nadat politiek Den Haag dit te verstrekkend vond. Overtredingen gerelateerd aan corona die vallen onder artikel 443 Wetboek van Strafrecht worden niet meegenomen in de beoordeling van een VOG-aanvraag. Nieuwe overtredingen van de coronamaatregelen vallen onder het nieuwe wetsartikel 68bis Wet publieke gezondheid en worden ook niet meegenomen in de beoordeling van een VOG-aanvraag.

Kan ik een kopie van dossier van de politie krijgen?

Ja. Als je in verzet gaat heb je recht op een afschrift van de stukken waaronder het politiedossier. Wij nemen in het verzetschrift daarom ook op dat we een kopie van het volledige dossier willen hebben. Na ontvangst van het dossier kun je het verzetschrift verder aanvullen.

Kan ik een verzetschrift intrekken?

Ja, je kunt een verzetschrift ook intrekken. Mocht je op een later moment alsnog willen afzien van de willen afzien van de procedure (bijvoorbeeld na ontvangst van de stukken) dan is dat altijd mogelijk. Als je een verzetschrift intrekt wordt de strafbeschikking alsnog definitief en moet je deze betalen.

Ik heb een andere vraag. Hebben jullie daar een antwoord op?

Dat hangt natuurlijk helemaal af van de vraag. Als je een vraag hebt over jouw coronaboete kun je die altijd even sturen naar [email protected]. Wellicht kunnen we je dan verder helpen.

*

De exacte voorwaarden die bij deze optie horen vind je in onze algemene voorwaarden.