GENEREER DIRECT EEN OFFICIEEL VERZETSCHRIFT

Doorloop onderstaande vragen

1

Persoonlijke gegevens

2

Zaaksgegevens

3

Inhoudelijk

4

Controle

Stap 1: Persoonlijke gegevens

Stap 2: Zaaksgegevens

Het is belangrijk dat je de gegevens van je strafbeschikking zorgvuldig overneemt. Klik op info icoon om in een voorbeeld van een strafbeschikking te bekijken waar de verschillende gegevens staan vermeld. Deze zijn in het voorbeeld geel gearceerd. Neem de gegevens zo letterlijk mogelijk over.

Algemeen

Het is belangrijk dat je verzetschrift bij de juiste afdeling terechtkomt. Op de achterkant van je strafbeschikking staat waar het verzet naartoe gestuurd moet worden. Je kunt deze afdeling in onderstaande lijst selecteren.

info dagtekening
info CJIB

Feit

omschrijving strafbaar feit
info feitcode
info Wetsartikel
info Plaats
info locatie
info datum
info tijdstip
info boetebedrag

Stap 3: Inhoudelijk

Nu kun je het verzetschrift verder onderbouwen. Klik hieronder de redenen aan waarom je het niet eens bent met de opgelegde strafbeschikking. Het kan zijn dat je vindt dat deze ten onrechte is opgelegd. Het kan ook zijn dat je vindt dat de opgelegde sanctie te hoog is. Je kunt uiteraard meerdere argumenten aanvinken en toelichten.

Let op! Je kunt de verschillende argumenten uiteraard direct toelichten. Wij adviseren echter (meestal) om eerst de inhoud van het dossier af te wachten. Vaak is een dossier namelijk onvolledig of onduidelijk opgesteld. Door je verzet later inhoudelijk toe te lichten kun je hiervan profiteren.

Stap 4: Controle

Hieronder staan alle gegevens die je zojuist hebt ingevoerd. Controleer deze goed voordat je het verzetschrift definitief maakt. Na afronding van je bestelling kun je het verzetschrift downloaden en krijg je het toegestuurd op het door jou opgegeven e-mailadres.

Stap 1: Persoonlijke gegevens

Stap 2: Zaaksgegevens

Algemeen

Het is belangrijk dat je verzetschrift bij de juiste afdeling terechtkomt. Op de achterkant van je strafbeschikking staat waar het verzet naartoe gestuurd moet worden. Je kunt deze afdeling in onderstaande lijst selecteren.

info dagtekening
info CJIB

Feit

omschrijving strafbaar feit
info feitcode
info Wetsartikel
info Plaats
info locatie
info datum
info tijdstip
info boetebedrag

Stap 3: InhoudelijkControleer alle ingevulde gegevens goed!